logo thammybsdungnhatrang 

Bằng cấp bác sĩ

blank image

bang cap (1)

GCN HỘI VIÊN HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ HỒ CHÍ MINH

bang cap (2)

GCN THAM DỰ HỘI NGHI KHOA HỌC PHẪU THUẬT THẨM MỸ LẦN III 2008

bang cap (3)

GCN THAM DỰ TẬP HUẤN  PHẪU THUẬT THẨM MỸ  LẦN I-HÚT MỠ-TM NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 2009

bang cap (4)

GCN THAM DỰ HỘI THẢO PHẪU THUẬT TẠO HÌNH  VÙNG MẶT ĐẠI HỌC Y DƯỢC HỒ CHÍ MINH 2009

bang cap (5)

GCN THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT THẨM MỸ LẦN IV 2009

bang cap (6)

GCN THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN TẠO HÌNH THẨM MỸ  LẦN II -PHẪU THUẬT NGỰC-HÚT MỠ CẤY MỠ-TM NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 2010

bang cap (7)

GCN THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN CĂNG DA TRÁN, CĂNG DA  MẶT BẰNG ENDOTINE BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 2010

bang cap (8)

GCN THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN TRẺ HÓA DA BẰNG PRP- LIỆU PHÁP GIÀU TIỂU CẦU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 2010

bang cap (9)

GCN THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TẠO HÌNH THẨM MỸ ĐẠI HỌC Y DƯỢC HCM 2010

bang cap (10)

GCN THAM DỰ HỘI NGHỊ  LAZER FRACTIONAL VÀ AQUALIFT ĐIỀU TRỊ VÀ TRẺ HÓA DA BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 2010

bang cap (11)

GCN THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HOC PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ LẦN V 2010

bang cap (12)

GCN THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN  PHẪU THUẬT THẨM MỸ HÚT MỠ ĐẠI HỌC Y DƯỢC HCM 2011

bang cap (13)

GCN THAM DỰ HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT THẨM MỸ HIỆN ĐẠI  MŨI VÀ VÙNG MẶT 2011

bang cap (14)

GCN THAM DỰ KHÓA CHUYÊN SÂU CẤY CHỈ HAPPYLIFT TRONG TRẺ HÓA DA BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2011 

bang cap (15)

GCN THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HOC PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ LẦN THỨ VIII 2012

bang cap (16)

GCN  THAM DỰ KHÓA TIÊM CHÍCH BOTULINUM - SIAX 2012

bang cap (17)

GCN THAM DỰ HỘI NGHỊ KH QUỐC TẾ  PHẪU THUẬT VÙNG MẶT VÀ THẨM MỸ NỘI KHOA LẦN IX BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2012

bang cap (1)

GCN THAM DỰ HỘI NGHỊ  KỸ THUẬT TIÊN TIẾN TRONG PHẪU THUẬT HIỆN ĐẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC HÀ HỘI 2013

bang cap (1)

GCN THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HOC QUỐC TẾ PHẪU THUẬT THẨM MỸ LẦN THỨ X  BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2013

bang cap (1)

GCN THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HOC QUỐC TẾ PHẪU THUẬT THẨM MỸ LẦN THỨ XI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2014

bang cap (1)

GCN THAM DỰ HỘI THẢO KHKT VÀ TRÌNH DIỄN PHẪU THUẬT HÚT MỠ THON GỌN CƠ THỂ BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2015

bang cap (1)

GCN THAM DỰ ĐẠI HỘI THE DASIL VÀ HỘI THẢO DA LIỄU THẨM MỸ THẾ GIỚI LẦN THỨ IV 2015

bang cap (1)

GCN THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ PHẪU THUẬT THẨM MỸ BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG 2016